Cultuur Kwartier Sneek vormt het culturele hart van Súdwest-Fryslân. Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en Akte2 inspireren de inwoners en verbinden hen met elkaar. Wij raken mensen.

De vier onderdelen leveren vanuit Sneek een onmisbare bijdrage aan het culturele leven in de hele gemeente. Tegelijkertijd onderhouden en versterken we de culturele infrastructuur in Súdwest-Fryslân.

Inwoners genieten in het sfeervolle Theater Sneek van professionele en lokale amateurkunstenaars. Youp van ’t Hek, Tryater en Teater Snits zorgen voor een lach én een traan. Het Bolwerk is al decennia actueel met concerten van internationale en landelijke acts als The Offspring en De Dijk. Ook muziektalent uit de buurt krijgt hier een podium.

Kinderen en volwassenen ontwikkelen hun talent bij Kunstencentrum Atrium. Docenten geven in Sneek lessen op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. Daarnaast verzorgt het kunstencentrum in ruim twintig buurtschappen, dorpen en steden muziekles. Ons projectbureau Akte2 bedenkt en coördineert een groot aantal culturele programma’s in de gemeente. Daarbij trekken ze met diverse partijen op. Via Akte2 komen onze Atrium-docenten ook op veel scholen in het reguliere onderwijs.

De vier onderdelen creëren samen ook mooie herinneringen. Neem het onvergetelijke Culturele Hoofdstad-spektakel At the Watergate. Of producties als de meeslepende Atrium Dansdagen, het muziektalentfestival VERS! en de spectaculaire MUZT-musicals. Voor en achter de schermen zijn dan veel medewerkers betrokken.

Missie, Visie & Kernwaarden

Onze missie is: Kunst en Cultuur voor iedereen!

Vanuit de visie:
Wij geloven dat kunst en cultuur de wereld mooier maken en bijdragen aan een prettige en veilige samenleving. Kritisch en reflectief denken, esthetiek, communicatie en verwondering zijn verrijkend voor wie we zijn als mens in een complexe en snel veranderende wereld. Uitwisseling tussen amateurs en professionals is voeding voor inspiratie en verdieping en geeft meerwaarde aan wat we doen. Deelname aan culturele activiteiten is voor een groeiend aantal mensen een manier om te kunnen participeren in de samenleving. Dat mag bij ons in huis, maar ook zeker daarbuiten! Verbeelding brengt je overal!

Onze onderliggende kernwaarden zijn:

• Bevlogen: We zijn gepassioneerd en enthousiast, werken met hart en ziel om anderen te inspireren en te motiveren. We zetten graag een stapje extra om onze doelen te bereiken of om anderen gelukkig te maken. Onze nieuwsgierigheid, creativiteit en ondernemerschap zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. We durven iets nieuws te proberen en te leren van onze fouten.
• Gastvrij: Bij ons is iedereen welkom in een veilige omgeving waar je je talent kunt ontwikkelen of van cultuur kunt genieten. We stellen ons klantgericht en dienstbaar op en gaan voor blije mensen door net dat beetje extra aandacht te geven. We luisteren naar de ander, tonen interesse, staan open voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Men kan van ons op aan!
• Verbindend: We zijn ons bewust van onze centrale plek in de samenleving en weten ons proactief aan de markt en onze omgeving te verbinden. Onze blik is naar buiten gericht, we staan open voor allerlei samenwerkingen en bieden gelegenheid voor ontmoeting.

Vrijwilligers

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder onze vele vrijwilligers. Een groot deel helpt sinds de opening door Koningin Beatrix in 2012 mee bij de kaartverkoop, horeca en publicitaire zaken. Sommigen hebben de eerste stappen richting Cultuur Kwartier Sneek van dichtbij meegemaakt. Zij droegen in de aanloop letterlijk een steentje bij toen Theater Sneek werd gebouwd en aan de overkant van de gracht Het Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en de Noorderkerk een geheel werden.

Betrokken Bedrijven

Ook de steun van de cultuurminnende ondernemers in Súdwest-Fryslân is cruciaal. Wij koesteren onze ‘Betrokken Bedrijven’. Dit geldt net zo goed voor de maatschappelijke partijen waarmee we samenwerken, zoals het basis- en voortgezet onderwijs, culturele instellingen en verenigingen. Met elkaar maken we kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk.

CKS beschikt sinds 2013 over de ANBI status. De ANBI status brengt met zich mee dat je giften aan ons af kunt trekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over deze fiscale voordelen.

Bestuur

De heer W. Buma, directeur bestuurder

Raad van Toezicht

De heer R.C. Kliphuis, voorzitter
Mevrouw C. Lycklama à Nijeholt, vicevoorzitter
Mevrouw M.N. Ariesen-Holwerda, lid
De heer S. de Vries, lid
De heer P.H. Herfkens, lid

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar. Bij zijn werk laat de Raad zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van Cultuur Kwartier Sneek en weegt de belangen van stakeholders zorgvuldig af.

Beloningsbeleid

Directie en personeel wordt beloond conform de richtlijnen volgens de cao Kunsteducatie. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.