De organisatie van Cultuur Kwartier Sneek bestaat uit verschillende onderdelen.

Naast het programmeren van professionele podiumkunsten verzorgt de instelling lessen, cursussen en activiteiten op het gebied van de kunst en cultuur voor individuen, groepen en organisaties. Ook het organiseren van festivals behoort hiertoe.

Onderdelen

Cultuur Kwartier Sneek

Theater Sneek

Poppodium Bolwerk

Kunstencentrum Atrium

Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is een instelling waarbij het statutaire doel wordt omschreven als:

Het bevorderen van het kennismaken met en de beoefening van kunst en cultuur in de ruimste zin voor de inwoners van Zuidwest Friesland en voor bezoekers van daarbuiten.

Naast het programmeren van professionele podiumkunsten verzorgt de instelling lessen, cursussen en activiteiten op het gebied van de kunst en cultuur voor individuen, groepen en organisaties . De instelling organiseert en produceert culturele activiteiten, exposities, voorstellingen en concerten. Ook het organiseren van festivals behoort hiertoe.

CKS is een professionele organisatie die op basis van cultureel ondernemerschap haar doelstelling bereikt. Behalve dat er naast de professionele, semi professionele en amateur podiumactiviteiten plaatsvinden, verzorgt de instelling opleidingen en cursussen op basis van lange leerlijnen en met het oog om het cultureel burgerschap te versterken.

CKS begeeft zich op de markt als één bedrijf dat via contractactiviteiten haar dienstverlening uitbreidt. Deze contractactiviteiten worden ontplooid op, onder andere het terrein van het reguliere onderwijs, het verenigingsleven, het welzijnswerk, het bedrijfsleven en andere organisaties. CKS is daarmee dé organisatie die zich inzet voor de kunst en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF).

De kunsteducatie verzorgt een aanbod in meer dan veertig locaties in de gemeente SWF, terwijl via de stichting Ritmyk het aanbod in Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel plaatsvindt. Met de stichting Ritmyk wordt intensief samengewerkt. De Stichting deelt hetzelfde bestuur en toezichthouders met de stichting CKS. Ook verzorgt laatstgenoemde stichting de administratie en publiciteit voor de stichting Ritmyk.

Met een grote verscheidenheid aan activiteiten streeft de instelling er naar een bijdrage te leveren aan het culturele leven en daarmee het onderhouden en versterken van de culturele infrastructuur. Hierbij staan twee doelen voorop: de instandhouding van de kwaliteit van het kunstklimaat én de bevordering van de deelname aan kunst en cultuur bij de inwoners van de hierboven genoemde gemeenten.

CKS beschikt sinds 2013 over de ANBI status. De ANBI status brengt met zich mee dat u uw giften aan ons af kunt trekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst  vindt u meer informatie over deze fiscale voordelen.

Betrokken bedrijven

Cultuurminnaars koesteren met de Betrokken Bedrijven Cultuur Kwartier Sneek. Een familie van liefhebbers van kunst in de breedste zin van het woord. Trouwe bezoekers die genieten van de voorstellingen in Theater Sneek en popliefhebbers die uit hun dak gaan in Poppodium Bolwerk. Creatieve geesten die een workshop volgen in Kunstencentrum Atrium of genieten van kleinschalige optredens in de Noorderkerkzaal.

CKS beoogt in zijn visie kunstbeoefening en cultuur- en kunstparticipatie voor iedereen toegankelijk te maken en te houden en biedt als missie 'het beste uit ieder te halen'.

Bestuur

De heer W. Buma, directeur bestuurder

Raad van Toezicht

De heer S. Tjalsma, voorzitter
De heer R.C. Kliphuis, vicevoorzitter
Mevrouw C. Lycklama à Nijeholt, lid
Mevrouw M.N. Ariesen-Holwerda, lid
De heer S. de Vries, lid

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar. Bij zijn werk laat de Raad zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van Cultuur Kwartier Sneek en weegt de belangen van stakeholders zorgvuldig af. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Beloningsbeleid

Directie en personeel wordt beloond conform de richtlijnen volgens de cao CAR-UWO. De functies van de raad van Commissarissen zijn onbezoldigd.